Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

'Stilstand zet vaak mooie bewegingen in gang'
Marrieloe te Raaij

Organisatie


Ontwikkeling van mens en organisatie

Waarom ontwikkelen?
Het gaat goed, maar het kan beter. De gewenste verandering wordt steeds tegengewerkt. Je wilt meer met minder. Je wilt het vuurtje aanwakkeren. Je bent benieuwd naar de meerwaarde van zelfsturing.

Niet veranderen!
‘We gaan het helemaal anders doen!’ Dat klinkt voortvarend, maar is het nodig? Er gaat toch ook van alles goed nu? Staar je niet blind op wat er allemaal moet veranderen, maar focus op de ontwikkelingen die je met je organisatie wilt doormaken. Misschien ontstaat beweging wel op de plekken waar je dat het minst verwacht. Door een andere bril op te zetten veranderen ook de dingen waar je naar kijkt. 

Lef en een frisse blik.                                                                                  
In elke organisatie zijn routines aan het werk: gewoontes, waarden en normen die iedereen zich heeft eigen gemaakt. Die routines zijn doordacht, maar wie is zich er nog bewust van? Daar ligt een valkuil: ze kunnen je ontwikkeling belemmeren, zonder dat je precies weet waar de schoen wringt. Wat je dan nodig hebt? Het lef om je gewoontes ter discussie te stellen en een frisse blik om naar je organisatie te kijken. Om de ingesleten patronen te herkennen, de afzonderlijke delen te zien en de optelsom te maken.

Wat ben jij van plan?
Op welke vraag zoek je het antwoord? Heb je dat duidelijk voor ogen? En hoe betrek je je medewerkers, klanten, stakeholders en andere betrokkenen hierbij? Wat verwacht je van hen en wat mogen zij van jou verwachten? Ontwikkelen is teamwork.

Van het een …
Inspiratie. Enthousiasme. Energie. Beweging. Van het een komt het ander. Tenminste, als mensen ruimte en het vertrouwen krijgen om nieuwe wegen in te slaan. En om op panoramapunten stil te staan om het uitzicht in zich op te nemen. Om verantwoordelijkheid te nemen en hun bijdrage te leveren aan een mooie reis. 

Ga maar door.
Ontwikkelen doe je niet op gezette tijden. Het heeft geen begin of einde. Flexibel zijn, meebewegen of juist tegen de stroom in, nieuwe vaardigheden leren, bijblijven, uitproberen, hard gaan, een stapje terug doen, een keertje falen en doorgaan. Ontwikkelen gebeurt deels vanzelf, deels moet je het sturen. Cre8tomove.