Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

'Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt'
Wayne Dyer

Organisatie


Wat is Cre8tomove?

Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een kijkje bij de projecten laat zien dat ik dat in verschillende hoedanigheden doe. Bij de ene organisatie ben ik projectleider, bij de andere procesbegeleider, dan weer word ik gevraagd als interim-manager of werk ik als adviseur of coach. Welke rol ik op mij neem en welk pad we inslaan, hangt af van de ontwikkelvraag en de beweging die er al is. Mijn enthousiasme, frisse blik en vastberadenheid heb ik altijd op zak.

Zodra ik bij een organisatie binnenkom, ga ik op zoek naar patronen en verbanden. Patronen zijn fascinerend: ze hebben enorm veel betekenis en eenmaal in beeld leggen ze van alles bloot. Patronen zijn niet makkelijk te veranderen, terwijl dat soms dringend nodig is. Wat wil dat zeggen? Waarom is dat? Wat laten die patronen ons allemaal zien – in eerste en in tweede instantie? Als het lukt om de patronen te ontrafelen en hun functie boven water te krijgen, is het mogelijk om tot een andere beweging te komen. Totaal anders of een beetje anders, net wat nodig en aanwezig is om de gewenste ontwikkeling in gang te zetten.

Ik werk systeemsensitief. Dat wil zeggen dat mijn blik en interventies gericht zijn op de beweging van systemen. Want ieder mens en team en iedere organisatie maakt deel uit van een groter geheel (van een gezin, familie, afdelling, bedrijf, concern, sector, ...). Soms gedraagt het geheel zich anders dan de (som der) delen. Systemen leiden ons en hebben een eigen wil die niet altijd strookt met de gewenste of noodzakelijke beweging. Precies daar ligt voor mij de uitdaging! Ik ga op zoek naar de beweging, breng de patronen in beeld en ben gericht op het zetten van de meest kleine stapjes in de goede richting. Soms tegen de stroom mee

Wil je meer weten over systeemdynamiek in organisaties en wat dit vraagt aan leiderschap? Kijk dan eens rond op de website van het Bert Hellinger Instituut.