Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

Stichting Volte

Procesbegeleider


februari 2017 tot en met juni 2018

In de Utrechtse wijk Overvecht werken huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, apothekers en veel andere zorgverleners samen. In de samenwerkingsorganisatie Overvecht Gezond bundelen zij hun krachten. Zij zetten zich ervoor in om alle bewoners in Overvecht goede en toegankelijke zorg en hulpverlening te bieden. Overvecht Gezond staat voor een integrale aanpak op wijkniveau.

Overvecht Gezond ontwikkelde het 4 Domeinenmodel (4D-model): een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medisch en sociaal domein, met specifieke aandacht voor de rol van de huisarts. Zorgverleners kunnen het model gebruiken in de gespreksvoering en samenwerking met patiënten met complexe problematiek.

Stichting Volte is opgericht om de kennis en ervaring die met het 4-Domeinenmodel wordt opgedaan voor andere professionals toegankelijk te maken. Als procesbegeleider spring ik in daar waar een vraag ontstaat over (het werken met) het 4D-model en het implementeren van het model in de werkwijze van de organisatie. Bijzonder aan de werkwijze van Volte is dat de training of begeleiding in een organisatie altijd samen met een professional wordt vormgegeven. 


< Terug naar projectoverzicht
'Marrieloe kijkt en luistert respectvol en open naar de ander. Daarom is zij een goede begeleider voor ons. Ik hang altijd aan haar lippen als zij vertelt wat er volgens haar nodig is om goede zorg te leveren op een manier die ook goed is voor de zorgverleners. Haar enthousiasme is aanstekelijk.'

Daphne Wiersma, coördinator scholing en ontwikkeling Stichting Volte