Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

Pilot

Interdisciplinair samenwerking bij complexe vraagstukken

Interdisciplinair

Op verzoek van zorgaanbieders en/of gemeenten gaan Iris Pinkepank van het Centrum Voor Systemisch Werk en ik aan de slag met de vorming van interdisciplinaire teams die zich inzetten voor (gezins-)systemen met complexe vraagstukken. Die teams worden samengesteld met mensen uit verschillende disciplines van verschillende organisaties – dus georganiseerd en gefaciliteerd over de grenzen van de organisaties heen. De teamleden kijken verder dan hun eigen discipline, vakgebied of organisatie.

Systeem- en traumasensitief

Omdat in de gezinssystemen waarvoor de interdisciplinaire teams werken vaak sprake is van trauma en problematiek die zich over meerdere generaties uitstrekken, ondersteunen we de teams om op een systeem- en traumasensitieve manier te werken. We onderzoeken wat zij van en met elkaar nodig hebben om vorm te geven aan de gezamenlijke opdracht.

Van cliënt naar mens

Het begrip ‘cliënt’, zoals dat nu in de zorg gebruikt wordt, krijgt in onze pilot een andere betekenis. Iedereen kan cliënt worden: kinderen, ouders, hulpverleners, managers, gemeenteambtenaren, noem maar op. Een cliënt is iedereen die uit contact gaat. Dat kan letterlijk zijn, als iemand afhaakt, en figuurlijk gebeuren, bijvoorbeeld als iemand vanuit de eigen behoefte reageert op wat zich voordoet en daardoor niet meer helpend is voor de ander of het team.
Als iemand uit contact gaat, zijn de onderlinge verbindingen tussen personen of binnen een team niet meer dragend, waardoor elke betrokkene verzwakt. Het is dan heel belangrijk aandacht, kracht en middelen in te zetten om de cliënt die uit contact is gegaan te helpen. Bij ruis tussen hulpverleners onderling zetten we bijvoorbeeld coaching of systemische consultatie in. Raakt het contact tussen ouders uit balans, dan schuiven de aandacht, tijd en middelen op naar wat zij op dat moment nodig hebben.
In dit verband spreken we niet meer over professionals, maar over mensen die vanuit verschillende posities in het systeem en met verschillende vaardigheden elkaar proberen te versterken zodat de volgende generatie daarvan profiteert. Menselijkheid en de menselijke maat zijn kwaliteiten waarin de ‘professional’ zich onderscheidt.

Bent u geïnteresseerd in deze pilot of benieuwd wat systeemsensitief- werken en managen voor u of uw organisatie kan betekenen neem dan gerust contact op.

 


< Terug naar projectoverzicht