Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

Landelijk Netwerk Veilig Thuis

Projectleider

november 2017 tot februari 2019

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken krijgt met huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Voor het Landelijk Netwerk Veilig Thuis was ik als projectleider betrokken bij het project ‘Professional van de toekomst’. Middels de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk opleidingscurriculum is er geïnvesteerd in de toerusting van haar medewerkers op de uitvoering van hun werk, in lijn met de visie op waar Veilig Thuis voor staat, wat de rol van professionals is en welke competenties zijn daarbij inzetten. Zodat zij met de ketenpartners een bijdrage kunnen leveren aan het komen tot een aantoonbare doorbraak in de patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op basis van de ontwikkeling en uitvoering van het landelijke opleidingsaanbod heeft het projectteam aan de managers en directeuren van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis een evaluatierapport opgeleverd en een advies uitgebracht over de structurele borging en financiering ervan. 


< Terug naar projectoverzicht