Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. • • • lees meer

Jeugdzorg Nederland

Projectleider

maart 2017 tot en met augustus 2018

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Voor het landelijke programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ ben ik medio 2017 gevraagd als projectleider. Het programma heeft als missie om de kracht van pleegouders te versterken door leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van hun pleegouderschap. Dit vraagt om een andere manier van kijken naar en het organiseren van het ontwikkelings- en scholingsaanbod voor pleegouders, zodat zij hun pleegouderschap zo goed mogelijk kunnen vervullen en kunnen volhouden. < Terug naar projectoverzicht