Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een kijkje bij de projecten laat zien dat ik dat in verschillende hoedanigheden doe. • • • lees meer

'Vernieuwing komt alleen tot stand langs een vernieuwende weg. En inspiratie kan alleen ontstaan uit inspirerende interventies'
Arend Ardon

Ontwikkeling


Partners

De ontwikkeling van mijn website
Mijn website is een mooi voorbeeld van 'ontwikkelen doe je samen'. Over de vorm, de structuur, de teksten en de beelden heb ik intensief en plezierig gebrainstormd met ontwerper Manon Veldhuis van Brood & Tulpen en tekstschrijver Jolanda van den Braak.


Systeemsensitief (samen)werken op het snijvlak van organisatie- en familiesystemen

Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar de verbinding tussen organisatie- en familiesystemen. Professionals en organisaties die met gezinssystemen werken, bewegen zich op dit snijvlak. Ik buig me daarom over vragen als:

  • Wat hebben professionals en wat hebben organisaties nodig om hechter samen te werken bij complexe (hulpverlenings-)vraagstukken?
  • Wat moet er gebeuren om de organisaties – die nu vaak als losse onderdelen opereren – en de professionals zo te verbinden dat zij een geheel vormen (het geheel is tenslotte meer dan de som der delen)?


Samen met Iris Pinkepank van het Centrum Voor Systemisch Werk en een groeiend aantal anderen nemen we initiatieven om het systemisch (samen)werken in het sociaal domein te vergroten.

Wil je weten waar wij ons specifiek mee bezighouden, neem dan een kijkje bij projecten. 

Wil je weten wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen, neem dan gerust contact op.