Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een kijkje bij de projecten laat zien dat ik dat in verschillende hoedanigheden doe. • • • lees meer

'Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming'
Berthold Gunster

Mens


Interview met Marrieloe

Cre8tomove, leuke naam.
Dank je. De naam is ontstaan vanuit de visie dat mensen en organisaties zich van nature ontwikkelen, waarbij het soms nodig is om ruimte te creëren - als ze vastlopen of als de energie niet meer stroomt. Ik neem daarbij ook geregeld de tijd om even stil te staan, omdat stilstand vaak weer mooie bewegingen in gang zet. Met de stroom mee of tegen de stroom in.

Wat maakt jouw aanpak tot een succes?
Ik werk altijd vanuit gelijkwaardigheid samen met de mensen in de organisatie. En ik ben nogal nieuwsgierig van aard. Die nieuwsgierigheid helpt me bij het ontdekken van patronen in organisaties en geeft me zicht op de beweging van systemen; ik noem het ook wel mijn systemische sensitiviteit. Hoe verhouden de mensen zich tot elkaar? En de teams? Hoe gaan zij te werk? Waarom doen zij dat zo? Wat was ooit het idee daarachter? Is dat nog steeds een logische gedachte? Welke mogelijkheden zijn er om zelfs de meest kleine stapjes in de goede richting van de gewenste situatie te zetten? Daar wil ik achter komen. 

Verklaar je nader.                                                                                                  
Ooit was ik betrokken bij een team waarvan een van de collega's geen deel leek uit te maken. Die collega voelde zich buitengesloten, terwijl de anderen juist vonden dat hij zich van het team afkeerde. Om een einde te maken aan deze situatie besloten we om het oordeel uit te stellen. We zeiden tegen elkaar: 'Het gaat er nu niet om dat we oplossen wat er eerst was, de kip of het ei. Laten we elkaar vanuit nieuwsgierigheid bevragen.' Toen ik vroeg of er wellicht sprake was van iets dat of iemand die niet gezien mocht worden, kwam de aap uit de mouw. Wat bleek: de collega die buiten de boot viel, was nog niet zo heel erg lang bij de organisatie in dienst. Zijn voorganger was er weggegaan vanwege perikelen die de nodige opschudding hadden veroorzaakt, maar waarover niet gespoken kon of mocht worden. Een doofpotkwestie met een flinke nasleep, waar de nieuwe collega de dupe van was geworden. Zijn plek was 'besmet'. Zijn collega's reageerden niet zozeer op zijn persoon of op zijn houding en handelen, maar op zijn plaats in het team. Toen dit eenmaal aan het licht kwam, schrokken zij hiervan. Ze hadden helemaal niet in de gaten dat zij hem bejegenden op basis van gebeurtenissen waarmee hij niets van doen had. Dit inzicht - de systemische bewustwording en het weer in beeld brengen van wat lange tijd niet gezien mocht worden - zorgde ervoor dat de collega's zich beter tot elkaar konden verhouden en ieder zijn gerechtvaardigde en gewaardeerde plek in het team kon innemen.  

Welke wijsheden zou je voor elke organisatie op een tegeltje willen zetten?
Ontwikkelen doe je niet alleen. Wat je aandacht geeft groeit. En een van mijn favoriete uitspraken, van theatermaker, regisseur en grondlegger van het Omdenken Berthold Gunster: 'Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan'.  

Je hebt ook voor jezelf nogal wat beweging en creatie in gang gezet met Cre8tomove. Tevreden?
Dat het me gelukt is om mijn eigen bedrijf op poten te zetten en dat ik me nu op de allerleukste opdrachten kan storten, ja, daar ben ik supertevreden over. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik elke dag enorm geniet van de mensen met wie ik samenwerk en de ontwikkelingen die we met elkaar op gang brengen en doormaken. Dat is interessant, leerzaam, leuk, soms heel spannend en altijd inspirerend. Ik word hier heel blij van.